Sudecki UTW jest członkiem Federacji UTW z siedzibą we Wrocławiu.AKTUALNOŚCI
Aktualne zdjęcia i informacje tutaj...

Nowy numer konta Sudeckiego UTW 18 1600 1462 1836 1087 6000 0001

Nowy semestr w naszym UTW rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2017 r.

Aby zapisać się do Sudeckiego UTW należy złożyć osobiście lub mailowo wypenioną deklarację uczestnictwa.


Adres mailowy: sutw@sudecki-utw.walbrzych.pl

ostatnie wydarzenia historia statut galeria Wieści gazetki studenckie realizowane projekty zajęcia stałe plan zajęć strony słuchaczy


Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku ma swoją siedzibę w Wałbrzychu przy ulicy Malczewskiego 22.

Organem założycielskim i prowadz ącym uniwersytetu jest Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe,

które jest stowarzyszeniem prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych.
Powstało w 1991r. a od 2004r. jest organizacją pożytku publicznego. Nr KRS 0000131549


Adres mailowy: sutw@sudecki-utw.walbrzych.pl

Numer konta Sudeckiego UTW 18 1600 1462 1836 1087 6000 0001

Siedziba: ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych


Od 2012 roku opiekę programową nad Sudeckim UTW sprawuje
Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Świdnicy