Sudecki UTW jest członkiem Federacji UTW z siedzibą we Wrocławiu.
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na premierę spektaklu Teatru Dramatycznego, w którym występują nasi słuchacze.
Bliższe informacje tutaj.


W grudniu zakończyliśmy projekt "Seniorzy opowiadają dzieciom wałbrzyskie legendy"
Teksty i nagrania tutaj

3 października 2015 roku w Sudeckim UTW
miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2015/2016.
Wykład inauguracyjny "Marc Chagall - po śladach twórczości i życia"
wygłosił pan Sławomir Piechota.
21 września 2015 roku w siedzibie Federacji UTW we Wrocławiu
odbyła się I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Dni Gerontologii Wrocław 2015.


Aktualne zdjęcia i informacje tutaj...

ostatnie wydarzenia historia statut galeria Wieści gazetki studenckie realizowane projekty zajęcia stałe plan zajęć strony słuchaczy


Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku ma swoją siedzibę w Wałbrzychu przy ulicy Malczewskiego 22.

Organem założycielskim i prowadz ącym uniwersytetu jest Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe,

które jest stowarzyszeniem prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych.
Powstało w 1991r. a od 2004r. jest organizacją pożytku publicznego. Nr KRS 0000131549


Adres mailowy: sutw@sudecki-utw.walbrzych.pl

Numer konta Sudeckiego UTW 29 1060 0076 0000 3200 0133 1993

Siedziba: ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych


Od 2012 roku opiekę programową nad Sudeckim UTW sprawuje
Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Świdnicy