Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w WałbrzychuAktualne zdjęcia i informacje tutaj...

Sudecki UTW jest członkiem Federacji UTW
z siedzibą we Wrocławiu.


Spotkanie informacyjne oraz wolontariat w ogródku odbędą się 22 września o godz. 11.00.


Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbędzie sie 30 września 2017 r o godzinie 11.00 w siedzibie Sudeckiego UTW przy ul. Malczewskiego 22.


Wakacyjny wolontariat odbył się 29 lipca 2017 r. na ogródku jordanowskim na Piaskowej Górze.Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku ma swoją siedzibę w Wałbrzychu przy ulicy Malczewskiego 22.

Organem założycielskim i prowadzącym uniwersytetu jest Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe,

które jest stowarzyszeniem prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych.
Powstało w 1991r. a od 2004r. jest organizacją pożytku publicznego. Nr KRS


Aby zapisać się do Sudeckiego UTW należy złożyć osobiście lub mailowo wypenioną deklarację uczestnictwa.


OFERTA


W roku 2017 Sudecki UTW realizuje projekty Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego:

I. Dofinansowane przez Gminę Wałbrzych:
1.Poradnictwo w zakresie nowych technologii oraz zdrowego trybu życia na rzecz seniorów w Wałbrzychu
2. Coolturalny wałbrzyski senior
II. Dofinansowany ze środków PFRON przez MOPS Wałbrzych:
Przez kulturę, edukację i rekreację do udanej integracji osób starszych i niepełnosprawnych
III. Dofinansowany ze środków programu ASOS:
Terapeutyczny wolontariat wałbrzyskich seniorówwieści

Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Malczewskiego 22
58-309 Wałbrzych
74 840 20 07
e-mail: sutw@sudecki-utw.walbrzych.pll

NIP 886-27-18-366
Numer konta 18 1600 1462 1836 1087 6000 0001

Strona Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku