Sudecki UTW jest członkiem Federacji UTW z siedzibą we Wrocławiu.AKTUALNOŚCI
Aktualne zdjęcia i informacje tutaj...
Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 odbędzie się

1 października 2016 roku o godz. 11.00 w auli przy ul. Malczewskiego 22.

Wykład inauguracyjny "Kościółki fundacji Czettritzów w okolicach Wałbrzycha" wygłosi pani dr Bogna Ludwig.

Aby zapisać się do Sudeckiego UTW należy złożyć osobiście lub mailowo wypenioną deklarację uczestnictwa.


Adres mailowy: sutw@sudecki-utw.walbrzych.pl

ostatnie wydarzenia historia statut galeria Wieści gazetki studenckie realizowane projekty zajęcia stałe plan zajęć strony słuchaczy


Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku ma swoją siedzibę w Wałbrzychu przy ulicy Malczewskiego 22.

Organem założycielskim i prowadz ącym uniwersytetu jest Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe,

które jest stowarzyszeniem prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych.
Powstało w 1991r. a od 2004r. jest organizacją pożytku publicznego. Nr KRS 0000131549


Adres mailowy: sutw@sudecki-utw.walbrzych.pl

Numer konta Sudeckiego UTW 29 1060 0076 0000 3200 0133 1993

Siedziba: ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych


Od 2012 roku opiekę programową nad Sudeckim UTW sprawuje
Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Świdnicy